Es tracta d’un curs on la talla sobre fusta serveix d’excusa per potenciar la sensibilitat i el respecte a un objecte tan quotidià com és el moble, i d’aquesta manera aconseguir un millor coneixement de les tècniques i materials emprats des del passat. És per això que aquest curs de talla ens trasllada al tarannà d’èpoques passades, permetent adquirir un nou enfocament de la vida quotidiana i perllongar unes tècniques i una manera de fer que de mica en mica es va perdent en favor d’uns processos més industrialitzats.

Participants

El curs està adreçat a persones adultes, sense límit d’edat, amb un interès per posar en pràctica aquestes tècniques que els permetin valorar la qualitat d’aquests treballs. No és necessari tenir nocions de talla de fusta però sí certa inquietud i sensibilitat sobre aquests temes.

Objectius

  • Adquirir un cert domini de les eines necessàries per realitzar la talla sobre fusta
  • Adquirir unes nocions bàsiques de tots els diferents tipus de talla que podem trobar
  • Adquirir un mínim de coneixement dels estils artístics del moble
  • Potenciar la sensibilitat envers al mobiliari i les tècniques utilitzades tradicionalment

Mètode de treball

El curs està basat en l’aprenentatge de la talla sobre fusta. Durant el procés d’iniciació l’alumne realitzarà un treball per aprendre a dominar les gúbies en diferents tipus de fusta. Un cop finalitzat aquest aprenentatge inicial, es realitzarà un projecte plantejat per l’alumne on s’aniran posant en pràctica aquests coneixements i s’especialitzaran segons les necessitats del projecte.

Durada del curs

La durada d’aquest curs pot ser mensual, trimestral o anual, amb possibilitat de ser administrat segons el participant.

Les places estaran limitades a 8 alumnes, en cas de completar totes les places s’obrirà una llista d’espera.

Materials i eines

Les eines i el material inicial necessari per realitzar el curs el proporciona el taller, així com bibliografia especialitzada sobre el tema. Un cop finalitzat el procés d’aprenentatge inicial, l’alumne es farà càrrec de la fusta necessària per realitzar el treball d’especialització.

fotos web

NO REALITZABLE EN AQUESTS MOMENTS!