El Taller de Conservació i Restauració d’Època es consolida l’any 2004, a Vilafranca del Penedès, fruit de la col·laboració amb altres companys d’estudis.

El lema que acompanya el nom del taller és una bona mostra del rigor i la sensibilitat que es vol transmetre en cada restauració amb la intenció de difondre aquesta passió a quelcom que li interessi aquest projecte.

No cal dir que cada peça (moble, talla, cornucòpia,..) és per si sola una peça única, irrepetible, que ens transmet part d’una història i d’un passat. El fet de conservar-la és garantir aquesta continuïtat en la història i fer-la més gran perquè els nostres predecessors la puguin continuar explicant.

Actualment el taller de conservació i restauració D’ÈPOCA ofereix els següents serveis:548811_260248920732822_1189878542_n

  • Conservació i restauració de mobles i objectes amb suport fusta d’àmbit privat (clients particulars, empreses privades, cases de subhastes i col·leccionistes d’antiguitats).
  • Conservació i restauració de mobles i objectes amb suport fusta d’àmbit públic (museus, entitats i ajuntaments).
  • Cursos de conservació i restauració de mobiliari antic .
  • Cursos de talla de fusta.
  • Cursos d’història del moble.
  • Cursos de reciclatge i acabats decoratius aplicats al moble.
  • Realització de projectes amb marqueteria.
  • Realització de mobles personalitzats per encàrrec.
  • Conservació i restauració de policromies murals.
  • Projectes i treballs de pintura aplicada al moble i a revestiment murals.

També realitzem taxacions i valoracions de peces mitjançant col·laboracions externes, basades en criteris de mercat i l’excepcionalitat de les mateixes.

Tots els nostres treballs van acompanyats d’uns criteris de conservació i restauració basats en una conducta ètica professional, aplicant el màxim respecte a la integritat de les peces, utilitzant en tot moment les tècniques artesanals i els materials més adequats per mantenir la pàtina del moble. També s’acompanyen si es desitja, per una fitxa tècnica de la peça on i consten totes les dades identificatives d’aquesta juntament amb el procés detallat de l’ intervenció.