Restauració de diverses escaparates de finals s.XIX principis s.XX.

Les escaparates són mobles destinats a exposar-hi imatges de sants, objectes d’art, etc…, generalment col·locats sobre calaixeres, taules o consoles.

Escaparata de noguera amb embotits de boix, caoba i decoracions d’alabstre (s.XIX):

Escaparata de caoba i columnes de “caobilla” (s.XIX):

Escaparata neogòtica de “caobilla” (possiblement principis s.XX):