Conservació i restauració d’algunes estàtues i màscares africanes. És important mantenir la pàtina originària de les peces perquè són el resultat de les seves cerimònies tribals.

Màscara de alegria Baule Costa de Marfil:

Estàtua Bateba Ti Bala Dorka (Janus Figure) -Lobi- Burkina Faso:

Estàtua Burkina Batea Lobi:

Altres estàtues i mascares:

Podeu trobar més informació i adquirir algunes peces en la galeria especialitzada en art tribal “Out Of Africa” de Sitges.

http://galeria-out-of-africa.com

:osta de Marfil Fa- Burkina Faso