Es tracta d’una peça molt curiosa i que no en tenim masses referències. Per les dimensions i la tipologia de moble es tracta d’una cadira baixa per a servei de dones, segons en Josep Mainar en “El Moble Català” 1976, també denominades per “debanar seda”, evolucionant amb el temps cap a l’anomenada cadira de costura.

Imatges de la cadira baixa abans de la conservació-restauració:

DADES TÈCNIQUES

Tipologia: Cadira baixa Datació: possiblement s. XVIII Materials: probablement es tracta de fusta de cedre de l’Índia (cedrela toona), corda de cànem en el seient Tècniques decoratives: Talla, tornejat, cordatge Localització:  probablement Indo-portuguesa Dimensions: 60 x 50 x 50 cm. aprox. Procedència: Particular Inscripció/signatura: No existeixen

Podem establir una relació entre aquesta cadira i la popular “Cadira de la Reina” que podem trobar al Monestir de Pedralbes. L’anomenada Cadira de la Reina es tracta d’una peça de mobiliari de luxe que prové de les rutes comercials que des de l’Índia s’expandiren cap a Europa durant el segle XVI. Està realitzada amb una fusta vermella molt pesada i de gran valor, una varietat de fusta de cedre anomenada cedre de l’Índia (cedrela tonna). En aquest cas la cadira està decorada amb daurats i policromia, la decoració és igual de rica per la part davantera com per la part posterior del respatller, té el seient de reixeta i les proporcions són molt similars a la peça restaurada.

img050 Imatges del procés de neteja:

Imatges de la cadira baixa un cop finalitzat el procés de conservació-restauració: