Realitzem els acabats tradicionals en funció de la peça a restaurar (envernissats a monyeca, encerats, ebonitzats, etc.).

proces (3)