Conservació i restauració de tot tipus de daurats (a l’aigua, amb mixtió, …)