Conservació i restauració d’imatges, retaules i tot tipus de policromies en suport fusta.